Artykuły

Źródła bogactwa w XXI wieku

8 października 2017 0

Bogactwo narodów w XXI wieku opiera się na umiejętnym wykorzystaniu zasobów naturalnych, kapitału ludzkiego, informacji oraz na zdolności do wprowadzania innowacji. O konkurencyjności gospodarek decydują…

Ekonomia solidarności

8 października 2017 0

Ekonomia głównego nurtu zakłada, że ingerencja rządu w procesy gospodarcze zmniejsza efektywność systemu i ogranicza możliwości rozwojowe państw. Podatki (w szczególności bezpośrednie, tworzące tzw. klin…

Jak uzdrowić finanse publiczne?

8 października 2017 0

Żyjemy w czasach permanentnego kryzysu finansów publicznych. Nawet największe potęgi gospodarcze świata, takie jak: USA, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Włochy nie mogą poradzić…

Strefa edukacyjna