Makroekonomia

Makro 1 W1_Ekonomia_2020_55s

Makro 1 W2_Makroekonomia_2020_50s

Makro 1 W3 Rachunek dochodu narodowego_2020_60s

Makro 1 W4_Konsumpcja i inwestycje_2020_75s

Makro 1 W5 Rynek pracy_2020_20s

Makro 1 W6 Zatrudnienie i bezrobocie_2020_21s

Makro 1 W7 Budżet 2020_35s

Makro 1 W8 Polityka budżetowa 2020_40s

Makro 1 W9 Pieniądz_2020_21s

Makro 1 W10 Polityka monetarna_2020_21s

Makro 1 W11 Inflacja_2020_22s

Makro 1 W12 Model klasyczny_2020_12s

Makro 1 W13 Model keynesowski_2020_20s

Makro 1 W14_Model_IS_LM_2019_33s

Makro 1 Modele algebraiczne 2019_6

Makro 1 Modele graficzne 2019_6

 

ZACHOWANIA KONSUMENCKIE I Marketing relacyjny

W1_Marketing_transakcyjny_a_relacyjny_2020_50 MEMs

W2_Badanie zachowań konsumenckich_2020_56 MEMs

W3_Zachowania konsumenckie_2020_30 MEMs

W4_Modele_obsługi_klientów_biznesowych_2020_22s

W5_Polityka_produktowa_2020_25s

W6_Polityka_cenowa_2020_20s

W7_Polityka_dystrybucji_2020_40s

W8_System_komunikacji_2020_20s

 

MR CAWI Kwestionariusz – preparaty przeciwbólowe

MR Raport z badania ilościowego – preparaty przeciwbólowe

 

MAKROEKONOMICZNA ANALIZA PRZESTĘPCZOŚCI I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

EP Wyk_1_ZBRODNIA I KARA _2020_32s

EP Wyk_2_CZ 1_RYNEK NARKOTYKÓW_2020_75s

EP Wyk_2_CZ 2_POLITYKA NARKOTYKOWA_2020_75s

EP Wyk_3_Handel ludźmi 2020_20s

EP Wyk_4_Kapitał ludzki, nierówności a przestępczość_2020_25s

EP Wyk_8_Korupcja 2020_22s

EP Wyk_9_Przestępstwa ekonomiczne i finansowe_2020_25s

EP Wyk_11_Koniunktura a przestępczość 2020_22s

Esej kryminologia wzorzec 2020

 

EKONOMICZNA ANALIZA PRZESTĘPCZOŚCI

EP W0 Ekonomiczna analiza przestępczości_2020_7s

EP W1_Ekonomiczny model zachowań przestępczych_2020_25s

EP W2_Koszty przestępczości_2020_30s

EP W3_Przestępstwa podatkowe_2020_25s