MarKETING START-UPÓW

W1_Marketing_start-upów wpr_2019_25s

W3_Analizy rynku 2019_32s

W5_Polityka_produktowa_2019_22s

 

BADANIA MARKETINGOWE

BM W1_SIM_2019_30s

BM W2_Rodzaje badań_2019_40s

BM W9 9.Projektowanie badań marketingowych_2019_22s

ekonomia STUDIA DOKTORANCKIE

SD WCH W0 Ekonomia_2019_5s

SD WCH W1_Ekonomia_2019_44S

SD WCH W4_Inwestycje_w_kapitał_ludzki_2019_25s

SD WCH W6_Analizy rynku farmaceutycznego 2019_32s

 

Makroekonomia 3

Makro 3 Wyk_1_Inwestycje_w_kapitał_ludzki_2019_65s

 

Makroekonomia

SYL Makroekonomia 1 EK 2018

Makro 1 W1_Ekonomia_2019_45s

Makro 1 W2_Makroekonomia_2019_32s

Makro 1 W3 Rachunek dochodu narodowego_2019_40s

Makro 1 W4_Konsumpcja i inwestycje_2019_65s

Makro 1 W5 Rynek pracy_2019_100s

Makro 1 W6 Zatrudnienie i bezrobocie_2019_100s

Makro 1 W7-8 Budżet i polityka budżetowa_2019_72s

Makro 1 W9 Pieniądz_2019_62s

Makro 1 W10 Polityka monetarna_2019_60s

Makro 1 W11 Inflacja_2019_60s

Makro 1 W12 Model klasyczny_2019_50s

Makro 1 W13 Model keynesowski_2019_50s

Makro 1 W14_Model_IS_LM_2019_33s

Makro 1 Modele algebraiczne 2019_6

Makro 1 Modele graficzne 2019_6

 

Marketing relacyjny

SYL Zachowania konsumenckie i marketing relacyjny MEM dz

W1_Marketing_transakcyjny_a_relacyjny_2019_44s

W3_Modele_obsługi_klientów_indywidualnych_2019_70 MEMs

W5_Polityka_produktowa_2019_55s

W6_Polityka_cenowa_2019_65s

W7_Polityka_dystrybucji_2019_102 MEMs

W8_System_komunikacji_2019_105 MEMs

MakroekonomiCZNA ANALIZA PRZESTĘPCZOŚCI I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

EP Wyk_1_ZBRODNIA I KARA _2019_10s

EP Wyk_2_RYNEK NARKOTYKÓW_2019_45s

EP Wyk_3_Handel ludźmi 2019_60s

EP Wyk_4_Kapitał ludzki, bezrobocie i nierówności a przestępczość_2019_60s

EP Wyk_5_Przestępstwa przeciwko biznesowi_2019_60s

EP Wyk_6_Zmowy cenowe a inflacja_2019_55s

EP Wyk_7_Polityka a przestępczość_2019_50s

EP Wyk_8_Korupcja 2019_50s

EP Wyk_9_Przestępstwa ekonomiczne i finansowe_2019_55s

EP Wyk_10_Szara strefa, regulacje a przestępstwa karno-skarbowe 2019_50s

EP Wyk_11_Koniunktura a przestępczość 2019_62s

 

WSTĘP DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SYL Wstęp do przedsiębiorczości_WCh_Ochrona Środowiska_program_2018_6

SYL Wstęp do przedsiębiorczości_WCh_Chemia_program_2018_6

W1_Przedsiębiorczość_2019_25s

W2_Analizy rynku 2019_45s

W3_Klienci_indywidualni i biznesowi 2019_60s

W4_Polityka_produktowa_2019_60s

W5_Polityka_cenowa_2019_72s

W6_Polityka_dystrybucji_2019_60s

W7_System_komunikacji_2019_55 Ps

W8_Finansowanie działalności 32s

W10_CSR 40s