Makroekonomia

Makro 1 W1_Ekonomia_2018_42s

Makro 1 W2_Makroekonomia_2018_42s

Makro 1 W3 Rachunek dochodu narodowego_2018_52s

Makro 1 W4_Konsumpcja i inwestycje_2018_50s

Makro 1 W5 Rynek pracy_2018_40s

Makro 1 W6 Zatrudnienie i bezrobocie_2018_40s

Makro 1 W7-8 Budżet i polityka budżetowa_2018_50s

Makro 1 W9 Pieniądz_2018_36s

Makro 1 W10 Polityka monetarna_2018_36s

Makro 1 W11 Inflacja_2018_35s

Makro 1 W12 Model klasyczny_2018_30s

Makro 1 W13 Model keynesowski_2018_20s

Makro 1 W14_Model_IS_LM_2018_32s

p UKW Makroekonomia_22 04 2018 Test wyniki 1 nr indeksów

 

MAKROEKONOMIA 3

SYL Makro 3 2018 S

Makro 3 Wyk_1_Inwestycje_w_kapitał_ludzki_2018_30s

Makro 3_Wyk_2_ Informacja jako czynnik produkcji_2018_55s

Makro 3_Wyk_3_Korupcja 2018_65s

Wyniki egzaminu Makroekonomia 3 10 06 2018 NS2-3_EK_nr indeksów

Wyniki egzaminu Makroekonomia 3 10 06 2018 p_1_NS2-4_EK_nr indeksów

Wyniki egzaminu Makroekonomia 3 11 06 2018 _SS2_EK_L_nr indeksów

Marketing relacyjny

W1_Marketing_transakcyjny_a_relacyjny_2018_22s

W2_Relacje_firm_z_klientami_2018_50 MSMs

W3_Klienci_indywidualni 2018_51 MSMs

W4_Modele_obsługi_klientów_biznesowych_2018_30s

W5_Polityka_produktowa_2018_44s

W6_Polityka_cenowa_2018_55 MSMs

W7_Polityka_dystrybucji_2018_72 MSMs

W8_System_komunikacji_2018_95 MSMs

Marketing start-upów

SYL_Marketing_start-upow_2017-1518782137892

W1_Marketing_start-upów wpr_2018_9s

W2_Klienci_indywidualni 2018_51s

W3_Analizy rynku 2018_32s

W5_Polityka_produktowa_2018_52s

W6_Polityka_cenowa_2018_50s

W7_Polityka_dystrybucji_2018_55s

W8_System_komunikacji_2018_80s

Podstawy marketingu

SYL UKW Podstawy marketingu stacjonarne sylabus 6

W1_Marketing_UKW wpr_2018_20s

W2_Relacje_firm_z_klientami_2018_32s UKW

W3_Analizy rynku 2018_32s

W4_Badania marketingowe 2018_40s UKW

W5_Polityka_produktowa_2018_52s

W6_Polityka_cenowa_2018_50s

W7_Polityka_dystrybucji_2018_55s

W8_System_komunikacji_2018_80s

W9_Klienci_indywidualni 2018_51s

W10_Modele_obsługi_klientów_biznesowych_2018_35s UKW

Ekonomia przestępczości

EP Wyk_1_ZBRODNIA I KARA _2018_5s

EP Wyk_2_RYNEK NARKOTYKÓW_2018_40s

EP Wyk_3_Handel ludźmi 2018_50s

EP Wyk_4_Kapitał ludzki, bezrobocie i nierówności a przestępczość_2018_46s

EP Wyk_5_Przestępstwa przeciwko biznesowi_2018_62s

EP Wyk_6_Zmowy cenowe a inflacja_2018_35s

EP Wyk_7_Polityka a przestępczość_2018_35s

EP Wyk_8_Korupcja 2018_44s

EP Wyk_9_Przestępstwa ekonomiczne i finansowe_2018_52s

EP Wyk_10_Szara strefa, regulacje a przestępstwa karno-skarbowe 2018_32s

EP Wyk_11_Koniunktura a przestępczość 2018_55s

Esej kryminologia wzorzec 2017

 

Ekonomia – studia doktoranckie

SD WCH W1_Ekonomia_2018_32s

SD WCh W2_Ekonomiczna aspekty zachowań gosp dom_2018_50s

SD WCh W3_Konsumpcja i oszczędności_2018_55s

SD WCH W4_Inwestycje_w_kapitał_ludzki_2018_42s

SD WCh W5_Ekonomiczna aspekty zachowań firm_2018_10s

SD WCH W6_Analizy rynku farmaceutycznego 2018_32s

SD WCh W7_ Informacja jako czynnik produkcji_2018_45s

SD WCH W8 Inflacja_2018_52s

SD WCh W9_Rynek pracy_2018_35s

SD WCH W10_Zasoby i ich rola w gospodarce_2018_61s

SD WCh W11 Pieniądz i system bankowy_2018_35s

SD WCh W12 Polityka monetarna_2018_62s

BANKOWOŚĆ

SYL UKW Bankowość stacjonarne sylabus 3 Administracja B Szczepaniec 2018 5

UKW Bankowość W1 Banki i ich rola w gospodarce_2018_32s

UKW Bankowość W2 Bankowość centralna_2018_21s

UKW Bankowość W3 Banki a kryzysy finansowe 2018_30s

UKW Bankowość W4 Produkty bankowe 2018_60s

UKW Bankowość W5 Ceny usług bankowych_2018_55s

UKW Bankowość W6 Dystrybucja produktów bankowych 2018_50s

UKW Bankowość W7 Promocja oferty bankowej 2018_60s

PROSEMINARIUM

SYL UKW Proseminarium MK_27 Szczepaniec 2018 1

Metodyka_badań naukowych_2018 5

Proseminarium_2018 T4 Struktura 5