ANALIZA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ

AKG W0 2020_WE 12s

AKG W1 Koniunktura wskaźniki_2020_12s

AKG W2 Cykle koniunkturalne 2020_20s

AKG W3_Gospodarstwa domowe_2020_10s

AKG W4_Przedsiębiorstwa_2020_25s

AKG W5 Ceny_2020_12s

AKG W6 Kredyty, stopy procentowe_2020_20s

AKG W7 Zatrudnienie i bezrobocie_2020_15s

AKG W7 Zatrudnienie i bezrobocie_2020_cz II 45s

AKG W8 Finanse publiczne 2020_25s

AKG W9_Internacjonalizacja 40s

AKG W10 Koniunktura w Polsce 1989-2020_25s

ZADANIE 1 Analiza koniunktury w czasie kryzysu finansowego 2009_10

ZADANIE 1 Analiza koniunktury w czasie kryzysu finansowego 2009_10

ZADANIE 2 Analiza koniunktury w czasie kryzysu finansowego 2009_5

ZAD 2 WEF_GlobalCompetitivenessReport_2008-09

Projekt Koniunktura w kraju XYZ 5

ekonomia SD

SD WCH W0 Ekonomia_2020_5s

SD WCH W1_Ekonomia_2020_6s

SD WCH W3_Konsumpcja i oszczędności_2020_1s

SD WCH W4_Inwestycje_w_kapitał_ludzki_2020_12s

SD WCH W5_Zbrodnia i kara_2020_15 cz I_s

SD WCH W5_Zbrodnia i kara_2020_17 cz II_s

SD WCH W6_Analizy rynku farmaceutycznego 2020_10s

SD WCH W8_Informacja jako czynnik produkcji_2020_20s

SD WCH W9_Inflacja_2020_10s

SD WCH W11 Rynek pracy_2020_15s

SD WCH W12 Zatrudnienie i bezrobocie_2020_45s

SD WCH W12 Finanse publiczne 2020_26s

SD WCH W13 Polityka monetarna_2020_35s

ZADANIE 1 Analiza koniunktury w czasie kryzysu finansowego 2009_10

ZADANIE 1 Analiza koniunktury w czasie kryzysu finansowego 2009_10

Marketing relacyjny

Marketing relacyjny_2020_Wyk_0_WE MSMS

W1_Marketing_transakcyjny_a_relacyjny_2020_10 MSMs

W3_Modele_obsługi_klientów_indywidualnych_2020_25 MSMs

W4_Modele_obsługi_klientów_biznesowych_2020_35 MSMs

W5_Polityka_produktowa_2020_35 MSMs

W6_Polityka_cenowa_2020_22 MSMs

W7_Polityka_dystrybucji_2020_44 MSMs

W8_System_komunikacji_2020_22s

Marketing START-UPÓW

Marketing start-upów_2020_Wyk_0_WCh 6s

W1_Marketing_start-upów wpr_2020_6s

W2_Klienci_indywidualni i biznesowi 2020_16s

W3_Analizy rynku 2020_10s

W5_Polityka_produktowa_2020_12s

W6_Polityka_cenowa_2020_10s

W7_Polityka_dystrybucji_2020_32s

W7_System_komunikacji_2020_10 Startup s

ZADANIE 1 Marketing Analiza marketing-mix LPP

ZAD 1 Marketing LPP-4Q18-prezentacja-1

Makroekonomia 3

Makro 3 Wyk_0_2020_1 WEs

Makro 3 Wyk_1_Inwestycje_w_kapitał_ludzki_2020_12s

Makro 3_Wyk_2_ Informacja jako czynnik produkcji_2020_25s

Makro 3_Wyk_3_Korupcja 2020_20s

 

Makroekonomia

Makro 1 W1_Ekonomia_2020_55s

Makro 1 W2_Makroekonomia_2020_50s

Makro 1 W3 Rachunek dochodu narodowego_2020_60s

Makro 1 W4_Konsumpcja i inwestycje_2020_75s

Makro 1 W5 Rynek pracy_2020_20s

Makro 1 W6 Zatrudnienie i bezrobocie_2020_21s

Makro 1 W7 Budżet 2020_35s

Makro 1 W8 Polityka budżetowa 2020_40s

Makro 1 W9 Pieniądz_2020_21s

Makro 1 W10 Polityka monetarna_2020_21s

Makro 1 W11 Inflacja_2020_22s

Makro 1 W12 Model klasyczny_2020_12s

Makro 1 W13 Model keynesowski_2020_20s

Makro 1 W14_Model_IS_LM_2020_32s

Makro 1 Modele algebraiczne 2019_6

Makro 1 Modele graficzne 2019_6

 

makroEKONOMICZNA ANALIZA PRZESTĘPCZOŚCI

EP Wyk_1_ZBRODNIA I KARA _2020_32s

EP Wyk_2_CZ 1_RYNEK NARKOTYKÓW_2020_75s

EP Wyk_2_CZ 2_POLITYKA NARKOTYKOWA_2020_75s

EP Wyk_3_Handel ludźmi 2020_20s

EP Wyk_4_Kapitał ludzki, nierówności a przestępczość_2020_25s

EP Wyk_6_Zmowy cenowe a inflacja_2020_35s

EP Wyk_7_Polityka a przestępczość_2020_32s

EP Wyk_8_Korupcja 2020_22s

EP Wyk_9_Przestępstwa ekonomiczne i finansowe_2020_25s

EP Wyk_10_Przestępstwa karno-skarbowe 2020_25s

EP Wyk_11_Koniunktura a przestępczość 2020_22s

EP Wyk_12_Efektywność różnych polityk zwalczania przestępczości_2020_20s

Esej kryminologia wzorzec 2020

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

 

Education at a Glance 2019