MarKETING START-UPÓW

W1_Marketing_start-upów wpr_2019_25s

W2_Klienci_indywidualni i biznesowi 2019_20s

W3_Analizy rynku 2019_32s

W5_Polityka_produktowa_2019_22s

W6_Polityka_cenowa_2019_15s

W7_Polityka_dystrybucji_2019_92 s

W7_System_komunikacji_2019_80s

Proponowane oceny_Marketing_start-upow_2019_Biznes_chemiczny_INZ_6

BADANIA MARKETINGOWE

BM W1_SIM_2019_30s

BM W2_Rodzaje badań_2019_40s

BM W3 Badania ilościowe_2019_55

BM W4_Badania produktów_2019_25s

BM W6-7_Badania cen i dystrybucji_2019_30s

BM W8_Badania promocji_2019_25s

BM W9_Projektowanie badań marketingowych_2019_25s

BM W11.Przygotowanie raportu z badań_2019_25s

Proponowane oceny_Badania_marketingowe_Cw_2019_Biznes_chemiczny_INZ_6

Proponowane oceny_Badania_marketingowe_W_2019_Biznes_chemiczny_INZ_6

ekonomia STUDIA DOKTORANCKIE

SD WCH W0 Ekonomia_2019_5s

SD WCH W1_Ekonomia_2019_44S

SD WCH W2_A_Ekonomiczne aspekty zachowań gosp dom_2019_60s

SD WCH W3_Konsumpcja i oszczędności_2019_32s

SD WCH W4_Inwestycje_w_kapitał_ludzki_2019_25s

SD WCh W5_Zbrodnia i kara_2019_35s

SD WCH W6_Analizy rynku farmaceutycznego 2019_32s

SD WCh W6_ Informacja jako czynnik produkcji_2019_32s

SD WCH W8 Inflacja_2019_22s

SD WCh W9_Rynek pracy_2019_44s

SD WCH W12 Polityka monetarna_2019_65s

SD WCH W11_Budżet i polityka budżetowa_2019_25s

Makroekonomia 3

Makro 3 Wyk_1_Inwestycje_w_kapitał_ludzki_2019_65s

Makro 3_Wyk_2_ Informacja jako czynnik produkcji_2019_32s

Makro 3_Wyk_3_Korupcja 2019_22s

Makro 3 W4_Przestępstwa podatkowe_2019_45s

Makro 3 W5 Cykle koniunkturalne 2019_45s

Wyniki egzaminu 15.06.2019_NS2-3_EK_L_Makroekonomia_III_2019_nr ineksów

Wyniki egzaminu 15.06.2019 p_1_NS2-4_EK_L_Makroekonomia_III_2019_nr indeksu

Wyniki egzaminu 19 06 2019 SS2_EK_L_Makroekonomia_III_2019_Ekonomia_MU_6

Makroekonomia

SYL Makroekonomia 1 EK 2018

Makro 1 W1_Ekonomia_2019_45s

Makro 1 W2_Makroekonomia_2019_32s

Makro 1 W3 Rachunek dochodu narodowego_2019_40s

Makro 1 W4_Konsumpcja i inwestycje_2019_65s

Makro 1 W5 Rynek pracy_2019_100s

Makro 1 W6 Zatrudnienie i bezrobocie_2019_100s

Makro 1 W7-8 Budżet i polityka budżetowa_2019_72s

Makro 1 W9 Pieniądz_2019_62s

Makro 1 W10 Polityka monetarna_2019_60s

Makro 1 W11 Inflacja_2019_60s

Makro 1 W12 Model klasyczny_2019_50s

Makro 1 W13 Model keynesowski_2019_50s

Makro 1 W14_Model_IS_LM_2019_33s

Makro 1 Modele algebraiczne 2019_6

Makro 1 Modele graficzne 2019_6

 

Marketing relacyjny

SYL Marketing relacyjny MSM

W1_Marketing_transakcyjny_a_relacyjny_2019_44s

W3_Modele_obsługi_klientów_indywidualnych_2019_70 MEMs

W5_Polityka_produktowa_2019_55s

W6_Polityka_cenowa_2019_65s

W7_Polityka_dystrybucji_2019_102 MEMs

W8_System_komunikacji_2019_105 MEMs

Marketing relacyjny Esej pytania

Proponowane oceny_1_MSM_SS2_MSG_L_Marketing_relacyjny_2019_MSG_MU_6